KAS YRA GRUPINĖ PSICHOTERAPIJA?

Grupinė terapija yra plačiai paplitusi psichoterapijos forma pasaulyje. XX a. pabaigoje ir XXI a. pradžioje, ji pagrįstai pradėta laikyti (individualios) psichoterapijos evoliucine atšaka.  

Kodėl?

Visų pirma, dėl savo efektyvumo ir sąlyginai mažų kaštų (palyginus su individualia psichoterapija).

Grupėje yra didesnės galimybės gauti realesnius savęs paties atspindžius: koks aš esu santykyje su kitais? kokius santykius aš kuriu? kodėl man gaunasi taip, kaip gaunasi? 

Grupinė psichoterapija nuo individualios skiriasi savo intensyvumu ir efektyvumu sprendžiant santykių su kitais problemas, tokias kaip: vienišumas, nepasitikėjimas kitais, drovumas, uždarumas, dominavimas, agresyvumas, nepasitikėjimas savimi, negebėjimas būti savimi, susiliejimo su kitais problema, konkuravimo su kitais problema. Efektyviau gyja atstūmimo ir nepriėmimo baimės, patyčių ir psichologinio smurto traumos. 

Psichoterapinė grupė – itin tinkama erdvė mokytis sąžiningo buvimo savimi, atvirumo, atjautos, gebėjimo girdėti kitą. Grupėje saugu išbandyti naujus santykių kūrimo būdus, pasitreniruoti reikšti savo jausmus, išsakyti savo nuomonę, apginti savo ribas, – individualioje terapijoje visiems šiems procesams erdvės yra mažiau.

Dalyvavimas ilgalaikėje psichoterapinėje grupėje taip pat suteikia galimybę jausti nuolatinį grupės narių palaikymą, todėl žymiai drąsiau ir lengviau pavyksta susitvarkyti su kasdienio gyvenimo iššūkiais.

Kokie grupinės psichoterapijos veikimo principai?

Garsus amerikiečių psichoterapeutas Irwin D. Yalom aprašo pagrindinius grupinės terapijos principus, kurie padėjo klientams. Šie duomenys buvo surinkti apklausus pačius grupių dalyvius. Taigi, kas buvo atrasta?

Grupė suteikia viltį. Kadangi grupėje yra skirtingų žmonių ir jie yra skirtingose sunkumų sprendimo stadijose, toliau pažengę dalyviai suteikia viltiems tik ką pradėjusiems terapinį procesą.

Grupė parodo problemos universalumą. Labai dažnai, susidūrus su vienokia ar kitokia problema, atrodo, kad tu toks vienintelis, tačiau tai dažniausiai netiesa. Grupė suteikia galimybę, pamatyti, kad ir kiti žmonės sprendžia panašias problemas. Šis suvokimas suteikia palengvėjimo jausmą.

Grupėje galima dalintis informacija. Grupės dalyviai turi galimybę dalintis savo žiniomis ir visiems aktualia informacija.

Grupė skatina altruizmą. Grupės dalyviai naudodami savo stiprybes gali padėti vieni kitiems ir taip ugdo pasitikėjimą savimi ir savigarbą.

Grupė, tai maža mikrovisata. Grupėje nevyksta nieko, kas šiaip neįvyksta žmogaus gyvenime. Čia atsikartoja vaikystės patirtys, bendravimo su kitais žmonėmis ir pasauliu modeliai, išryškėja dalyvių požiūris į save ir kitus. Grupės dalyviai gali saugiai tyrinėti šiuos dalykus ir juos keisti labiau adaptyviais, sveikesniais.

Grupėje galima vystyti socializacijos metodus. Kadangi grupėje palaikoma saugi atmosfera, čia yra puiki terpė mokytis naujų elgesio būdų. Grupės dalyviai vieni kitiems suteikia palaikymą ir pagalbą, tai leidžia eksperimentuoti be baimės pralaimėti.

Grupėje galima mokytis iš kitų. Grupės dalyviai turi galimybę mokytis vieni iš kitų, modeliuoti patinkantį kitų dalyvių ar psichoterapeuto elgesį.

Grupė sudaro sąlygas tarpasmeniniam mokymuisi. Bendraudami su kitais grupės dalyviais, gaudami grįžtamąjį ryšį iš jų ir psichoterapeuto, nariai gali daug geriau save suprasti ir suvokti.

Grupė suteikia priklausymo jausmą. Grupėje siekiama tų pačių tikslų, o tai suteikia dalyviams priklausymo ir priėmimo jausmą. Šis jausmas neabejotinai labai svarbus kiekvienam žmogui.

Grupėje patiriamas katarsis. Savo patirties dalijimasis su kitais žmonėmis gali padėti sumažinti gėdą, kaltę ar stresą.

Grupė ugdo atsakomybę. Ji siūlo paramą ir gaires. Dirbdami grupėje dalyviai supranta savo atsakomybę – už savo veiksmus, pasirinkimus ir gyvenimą.

Kaip vyksta grupinės psichoterapijos sesija?

Grupę, dažniausiai, veda vienas arba keli psichoterapeutai. Dalyvių skaičius priklauso nuo grupės tikslo, taikomo terapinio metodo ir panašiai, bet įprastai būna 7–9 dalyviai.

Sesijoje dalyvauja tik grupės dalyviai ir psichoterapeutas (-ai). Pirmųjų sesijų metu yra susitariama dėl taisyklių. Taisyklės yra svarbi efektyvaus darbo dalis, o viena pagrindinių psichoterapeuto užduočių užtikrinti šių taisyklių laikymąsi.

Dalyviai dažniausiai susirenka kartą per savaitę, tačiau priklausomai nuo grupės tikslų, naudojamų metodų ir t. t. sesijos gali vykti ir kitokiais intervalais.

Optimaliausia grupės sesijos trukmė yra 1,5 val. Tačiau, vėlgi, priklausomai nuo grupės tikslų, metodų ir t. t. trukmė gali būti ilgesnė ar trumpesnė.

Dažniausiai grupės dalyviai susėda ratu, tam, kad kiekvienas dalyvis galėtų gerai matyti kitus dalyvius. Nuo to, kokie yra grupės tikslai, priklauso, kaip vyks terapinis procesas ir kokie metodai bus pasitelkti. Kartais dalyviai tiesiog dalijasi, kalba, pasakoja ir neatlieka jokių fizinių užduočių, o kartais, dalyviai juda sesijos metu, atlieka užduotis ir t. t.

Koks yra grupinės psichoterapijos efektyvumas?

Žmogus iš prigimties yra sociali būtybė, dėl to grupinė psichoterapija tiesiog negali būti neefektyvi. Jos efektyvumas buvo įrodytas daugeliu mokslinių tyrimų. Grupinė psichoterapija efektyvi esant depresijai, nerimui, traumuojančioms patirtims, sprendžiant santykiuose su kitais kylančius sunkumus ar tiesiog siekiant asmenybės augimo.

Grupinė psichoterapija gali būti taikoma tiek kaip vienintelė terapinė priemonė, tiek derinama su individualia terapija ar medikamentiniu gydymu. Kadangi kiekviena situacija yra individuali, galutinis sprendimas turi būti aptartas ir priimtas terapeuto ir kliento bendru sutarimu. 

Terapijos studija
Keliaukime gyvenimo terapijos keliu drauge!