Susipažinkime! Esu Andrius Jurgaitis.

Profesinė kvalifikacija ir išsilavinimas:

Sveikatos psichologijos magistras, Vytauto Didžiojo universitetas, 2007. 

Medicinos psichologo profesinė kvalifikacija (Asmens sveikatos priežiūros praktikos licencija Nr. ASL-02192).

Psichodinaminės grupių psichoterapijos praktikas.

Psichologo praktika užsiimu daugiau nei 17 metų. 

Krizių ir trauminio įvykių valdymo patirtis virš 17 metų. 

Narystė organizacijose:

Lietuvos grupinės analizės draugijos narys.

Lietuvos psichologų sąjungos narys.

Lietuvos traumų psichologijos asociacijos narys.

Lietuvos psichologų sąjungos Krizių ir katastrofų psichologijos komiteto narys.

Domėjimosi ir gilinimosi sritys:

Psichoanalitinė (psichodinaminė) psichoterapija;

Streso, baimės ir nerimo valdymas;

Psichologinio atsparumo stiprinimas;

Santykiai, krizės šeimoje, konfliktai;

Krizių ir trauminių įvykių įveika;

Psichologinė savireguliacija ir impulsų valdymas;

Terapinio rašymo praktika.

Kvalifikacijos kėlimas:

Trumpalaikės potrauminio streso eklektinės terapijos metodo (BEPP) praktiniai mokymai, Vilniaus universitetas, 2021.

Vilniaus universiteto Medicinos fakultetas "Psichodinaminė grupių psichoterapija", 2021 m., 44 kreditai, 1228 val. 

Mokymai „Bendradarbiavimu grįsto savižudybių rizikos vertinimas ir valdymas“ (CAMS: Collaborative Assessment and Management of Suicidality), Vilniaus universiteto Suicidologijos tyrimų centras, Vilnius, 2019.

Seminaras „Training on Crisis and Disaster Psychology“, Trauma, Crisis and Conflict Unit (Barcelona, Spain) ir Krizių įveikos centras, Vilnius, 2019.

IX-oji Vilniaus traumų psichologijos konferencija, Lietuvos traumų psichologijos asociacija ir Vilniaus universiteto Psichotraumatologijos centras, 7 val., Vilnius, 2019.

Mokslinis-praktinis seminaras „Psichologinės pagalbos teikimas kritinių įvykių metu“, 6 val., Lietuvos psichologų sąjunga, 2019.

Seminaras „Įvadas į rašymo terapiją“, 22 val., Humanistinės ir egzistencinės psichologijos institutas, Birštonas, 2018.

Tarptautinės karo medicinos konferencija „Gyvenimą keičianti reabilitacija – geroji praktika, iššūkiai ir ateities vizijos“, 8 val. 2019, Druskininkai.

XII Baltijos šalių karo psichologų seminaras, 4 val., 2019, Druskininkai.

Intervencijų, stiprinančių norą gyventi, mokymai „ASIST“, 16 val., Visuomenės sveikatos biuras, Vilnius, 2017.

Seminaras „Kasdieniniai psichologo iššūkiai: nuo profesinės etikos iki šiuolaikinių technologijų“, 8 val., Lietuvos policija, 2017.

Seminaras „Filmų terapija grupėse – galimybės dirbantiems su vaikais ir paaugliais“, Žmogaus psichologijos studija, 7 val., Kaunas, 2012.

Konferencija „Traumų psichologija: veiksmingi pagalbos būdai“, Vilniaus Universitetas, 5 val., Vilnius, 2011.

Mokslinė-praktinė konferencija „Verslo psichologijos problemos“. Mykolo Romerio universitetas. 2010 m., 8 ak. val., Vilnius.

Seminaras „Pagalba komplikuotas netektis išgyvenantiems žmonėms“, Jaunimo psichologinės paramos centras, 8 val., Vilnius, 2009.

III Baltijos šalių kariuomenių psichologų forumas „Kovinės dvasios palaikymas tarptautinių operacijų ciklo metu“. 2009 m., 10 ak. val., Kaunas.

Medicinos instruktoriaus kursas. LK Dr. Jono Basanavičiaus karo medicinos tarnybos Karo medicinos mokymo centras. 2009 m., 36 ak. val., Kaunas.

Seminaras „Karjeros planavimas permainų situacijoje“. Vilniaus darbo rinkos mokymo ir konsultavimo tarnyba. 2008 m., 16 ak. val., Vilnius.

Instruktorių kursai „Įkaitų išlikimo strategija ir derybų su teroristinėmis grupuotėmis vedimas“, JK Ginkluotosios pajėgos, Vilnius, 2007 m., 24 val.

Mokslinis – praktinis seminaras „Efektyvumo įvertinimas ir naujų įrodymų psichikos sveikatos srityje kaupimas“. Vilniaus universitetas / Valstybinis psichikos sveikatos centras (VPSC). 2007 m., 6 val.

Mokymo kursas „Kognityvinės ir elgesio terapijos principai“. Vilniaus universitetas. 2007 m., 16 val.

Seminaras „Psichologinių krizių prevencija“. Jaunimo psichologinės paramos centras (JPPC). Vilnius, 2006 m., 8 val.

Seminaras „Psichologinių krizių įveikimas“. Humanistinės ir egzistencinės psichologijos institutas. Birštonas, 2006 m., 24 val..

Tarptautinis seminaras „Advanced Methods for Identification and Analysis of Narcotic- Psychotropic and Other Substances in Biological Material“. Mykolo Romerio universiteto Teismo medicinos institutas. Vilnius, 2006, 8 val.

Seminaras „Streso įveikimo modeliai“. Vytauto Didžiojo universitetas. Kaunas, 2005 m., 8 val.

Seminaras „Streso, depresijos ir suicidų prevencija“. Vilniaus universitetas / Karo medicinos tarnyba, Vilnius, 2005 m., 6 val.

Seminaras „Savižudybių ir krizių prevencija“. JPPC. 2005 m., 8 val.

Seminaras „Potrauminio streso sindromas“. JPPC. 2005 m., 10 val.

Mokymai „Lygių grupės (peer to peer) švietėjų karinėse pajėgose ŽIV/AIDS ir LPI srityje rengimas“. AIDS centras. Vilnius, 2005 m., 8 val.

Seminaras „Labiausiai paplitę psichikos sutrikimai ir jų atpažinimas“. Lietuvos karo akademija / VPSC. Vilnius, 2005 m., 6 val.

Mokslinė praktinė konferencija „Medicininės paramos ypatumai šiuolaikinėse karinėse operacijose“. Kauno medicinos universitetas / Karo medicinos tarnyba, Kaunas, 2006 m., 12 val.

Mokslinė praktinė konferencija „Aktualūs skubios medicinos pagalbos traumų ir karinių operacijų metu aspektai“. Kauno medicinos universitetas / Karo medicinos tarnyba, Kaunas, 2004 m., 8 val.

Mokslinė praktinė konferencija „Aktualūs karo medicinos aspektai šiuolaikiniu NATO transformacijos laikotarpiu“. Kauno medicinos universitetas / Karo medicinos tarnyba, Kaunas, 2004 m., 14 val.

Instruktorių mokymai „Krizių valdymo kursai“. Civilinės saugos mokymo centras. Nemenčinė, 2003 m., 40 val.

Straipsniai ir interviu žiniasklaidoje:

„Karo psichologai: sėkmės karinėse operacijose paslaptis – išvien veikiantis mechanizmas“, LK tinklapis, www.kariuomene.kam.lt

„Karo psichologija: realybė, iššūkiai, Afganistanas“. Kūrybinio konkurso „Šiuolaikinio kario portretas – 2010“ paskatinamoji premija.

„Įveikime krizę patys“. Žurnalas „Karys“. 2009 m. rugsėjis, Nr. 9.

„Misija Afganistane – realybe tapęs Holivudo filmas“. www.delfi.lt, 2008-08-27.

„Išbandymas karu“. Vakarų ekspreso vedamasis straipsnis. 2008-08-19.

„Karių artimuosius vienija laukimas“. Panevėžio balsas. 2008-04-21.

„Išbandymas po misijos – šeima!“. Žurnalas „Karys“. 2008 m. Nr. 4.

„Į misiją – psichologiškai pasirengus“. Lietuvos sveikata. 2005 m. Nr. 43.

„Išbandymas karu. Pokalbis su karo psichologu“. Interneto svetainė: www.balsas.lt. 2008-08-19.

Konferencijose skaityti pranešimai:

„Psichologinių intervencijų po trauminių įvykių taikymas Lietuvos kariuomenėje: patirtimi grįstos išmoktos pamokos“, Lietuvos psichologų sąjungos Krizių ir katastrofų komiteto konferencija „Psichologinės pagalbos teikimas kritinių įvykių metu“, 2019, Vilnius.

„Karo psichologija: iššūkiai ir išmoktos pamokos“, IX-oje tarptautinė karo ir ekstremaliosios medicinos mokslinė-praktinė konferencija, 2016, Kaunas. 

„Karių psichologinės gerovės ir atsparumo programa JAV kariuomenėje (Master Resilience Training in the U.S. Army)“ ir „JAV Specialiųjų operacijų pajėgų (U.S. Navy Seal) karių baimės įveikos strategija – Didysis ketvertas (The Big 4)“, Lietuvos statutinių organizacijų psichologų II-oji praktinė konferencija „Statutinėse organizacijose dirbančių psichologų veiklos iššūkiai ginkluoto konflikto akivaizdoje“, 2015, Kaunas.

„Critical Incident Stress Debriefing in Lithuanian Armed Forces“, War and Disaster Medicine Conference, Estija, Tartu, 2015 m.

„Karių psichologinės būsenos dinamika bazinio kario kurso metu“, VIII-oji Tarptautinėje karo medicinos konferencija, (Jurgaitis A., Vaičaitienė R., Lapėnaitė, D.), 2006 m. rugsėjo 12-13 d., Kaunas.

Mokslinių publikacijų sąrašas:

Mokslo studija „Stojančiųjų į Lietuvos karo akademiją profesijos samprata“ (R. Adomavičius, R. Endrijaitis, A. Jurgaitis, N. Janulaitienė, V. Vilutienė). Globalizacijos iššūkiai ugdymo procesui: visuomenė ir kariuomenė, Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija, Vilnius, 2013.

Stendinis pranešimas „Psychological Problems and Adaptation of Soldiers“ // 37 th World Congress on Military Medicine. Jurgaitis Andrius; Lapėnaitė Danutė; Vaičaitienė Ramutė; Levulienė Edita; Zinkuvienė Natalija; Gricienė Vida. Psychological Problems and Adaptation of Soldiers // 37 th World Congress on Military Medicine. Tunisia, 2007.

Lietuvos karių, vykstančių į tarptautines operacijas, asmenybės ypatumai ir jų prognostinė vertė agresyvių reakcijų frustruojančiose situacijose numatymui: psichologijos magistro darbas / Mokslinis vadovas prof. habil. dr. A. Goštautas. Vytauto Didžiojo universitetas. Socialinių mokslų fakultetas. Teorinės psichologijos katedra. - Kaunas, 2007. – 61 p. [Rankraštis]. Saugomas VDU bibliotekoje.

Stendinis pranešimas „Preventive Programs for Eusuring Mental Health in Lithuanian Armed Forces // 36 th World Congress on Military Medicine“. Jurgaitis, Andrius; Vaičaitienė, Ramutė; Lapėnaitė, Danutė; Levulienė, Edita; Jankauskas, Darius, Petrauskas, Zigmantas, Vyšniauskienė, Rasa. St. Petersburg, Russia, 2005.

Narkomanijos prevencijos ir kontrolės priemonių įgyvendinimas krašto apsaugos sistemoje 2005 metais. Jurgaitis, Andrius // Narkotikų kontrolės departamento prie LRV metinis pranešimas. Vilnius, 2005.

Lietuvos Sveikatos programos nuostatų įgyvendinimas kariuomenėje // Nacionalinės sveikatos tarybos metinis pranešimas 2004. Berkevičius, Gintaras; Čaplikienė, Jūratė; Vaičaitienė, Ramutė; Jurgaitis, Andrius; Lapėnaitė, Danutė. Vilnius, p. 38-43, 2004.

Terapijos studija
Keliaukime gyvenimo terapijos keliu drauge!